Keluarga DRÄXLMAIER

Memikul
tanggungjawab bersama

"Kita perlu mengamalkan nilai-nilai yang sering membentuk kita: kerjasama di dalam syarikat, berfikir dan bertindak untuk semasa sendiri dan meletakkan kebolehpercayaan"

Fritz Dräxlmaier Sr, pengasas syarikat

Perkara yang kami lakukan

Prinsip panduan
kami

Produk lestari

Ekologi-Produk yang efisien dari segi ekologi mencerminkan ciri unik Kumpulan DRÄXLMAIER dan oleh itu menjana nilai tambah untuk pelanggan kami. Pemahaman kami terhadap produk lestari merangkumi kriteria sosial dan ekologi dari segi proses pemerolehan bahan hingga penghantaran produk. Kami berhasrat mengenal pasti dan menilai kesan ekologi terhadap bahan yang digunakan dan proses serta membuat pembaikan secara berterusan.

Perubahan iklim

Kami komited untuk mengikut matlamat "Paris Climate Agreement" melalui hasil penjimatan pengeluaran karbon. Langkah kecekapan strategik dalam logistik dan pengeluaran, serta sumber tenaga yang bersifat ekologi di lokasi kami bertentangan dengan kewajipan kami.

Tanggungjawab sosial

Masyarakat sentiasa diutamakan dalam tindakan kami. Kami menunjukkan tanggungjawab terhadap pekerja kami serta keluarga mereka. Selain itu, kami juga berusaha secara aktif untuk memenuhi keperluan warga dalam rantaian bekalan kami. Prinsip panduan PBB tentang ekonomi dan hak asasi manusia membimbing tindakan kami.

Kelab sukan

Bergiat
aktif

Kecergasan fizikal dan semangat berpasukan merupakan aspek penting semasa bekerja - dan juga dalam kehidupan peribadi. Di DRÄXLMAIER, para pekerja juga menghabiskan masa bersama selepas kerja, sebagai contoh dalam aktiviti sukan bersama.

Keluarga DRÄXLMAIER

Meluangkan
masa bersama

Sebagai sebuah syarikat yang dimiliki keluarga, DRÄXLMAIER mementingkan pekerja serta keluarga mereka di seluruh dunia. Di Malaysia, Hari Keluarga dan jamuan tahunan diadakan secara tetap untuk menghimpunkan para pekerja.

Program mentor

Menyesuaikan rakan
sekerja baharu

Pekerja baharu di sesebuah syarikat biasanya menghadapi pelbagai cabaran. Soalan tentang proses kerja, tanggungjawab dalaman atau topik umum seperti peraturan waktu bekerja dan cuti peribadi lazimnya timbul. Oleh sebab itu, tapak kilang DRÄXLMAIER di Malaysia telah melaksanakan program mentor untuk pekerja-pekerja baru.

Menyokong komuniti

Pendermaan
darah

Pendermaan darah tahunan yang dianjurkan oleh First Aid ialah satu peluang yang direbut oleh para pekerja DRÄXLMAIER untuk membantu sesama manusia.