DRÄXLMAIER Group

Notis undang-undang

Halaman sesawang ini adalah untuk memperkenalkan anda mengenai Kumpulan DRÄXLMAIER dan
keluarannya. Kumpulan DRÄXLMAIER boleh mengubah kandungan di dalam halaman sesawang tanpa notis
dan tanpa mengemukakan alasan. 

Penafian

Laman internet ini telah direka dengan teliti. Walau bagaimanapun, Kumpulan DRÄXLMAIER tidak dapat menjamin bahawa maklumat yang terkandung adalah 100 peratus yang betul atau bebas daripada kesilapan. Kumpulan DRÄXLMAIER membuat segala usaha untuk memastikan laman Internet ini berjalan dengan kemas kini dan penambahan yang berterusan. Kandungan itu hanya untuk tujuan maklumat sahaja. Kami berhak untuk membuat perubahan pada bila-bila masa. DRÄXLMAIER Group tidak bertanggungjawab terhadap ganti rugi yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan laman Internet ini, kecuali jika ia disebabkan oleh kecuaian atau kelalaian kasar.

Laman Internet DRÄXLMAIER Group mungkin mengandungi pautan ke laman web dari syarikat lain di dalam dan di luar Jerman, di mana DRÄXLMAIER Group tidak mempunyai pengaruh. Kumpulan DRÄXLMAIER tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman Internet ini. Liabiliti untuk kandungan laman-laman Internet ini terletak pada pengendali laman web masing-masing. DRÄXLMAIER Group memeriksa kandungan luar dahulu sebelum menghubungkan ke laman web ini untuk sebarang pelanggaran undang-undang yang mungkin. Pada masa itu, tiada pelanggaran undang-undang yang dijumpai. Kumpulan DRÄXLMAIER tidak mempunyai pengaruh pada reka bentuk semasa atau masa depan, atau kandungan halaman yang dipautkan.

Meletakkan pautan luar tidak bermakna bahawa Kumpulan DRÄXLMAIER mengamalkan kandungan rujukan atau pautan. Pemeriksaan sambungan luaran yang tetap tidak dapat dilaksanakan bagi Kumpulan Dräxlmaier tanpa bukti konkrit pelanggaran undang-undang; Walau bagaimanapun, pautan luaran seperti itu akan dihapuskan sebaik sahaja pengetahuan mengenai apa-apa pelanggaran undang-undang

Halaman Internet Kumpulan DRÄXLMAIER juga boleh mengandungi penerbitan, pendapat atau testimoni daripada pakar. Maklumat yang ditakrifkan sebagai penerbitan, pendapat atau testimoni, dan sama ada terletak terus pada laman Internet Kumpulan DRÄXLMAIER atau diakses menggunakan pautan, hanya mewakili pendapat pakar yang berkenaan, dan tidak semestinya sama dengan pandangan DRÄXLMAIER Kumpulan. Di samping itu, Kumpulan DRÄXLMAIER tidak bertanggungjawab untuk memastikan maklumat dan pendapat ini adalah tepat dan lengkap.

Harta intelek

Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua maklumat, gambar, ilustrasi, dan lain-lain yang terkandung dalam halaman Internet Kumpulan DRÄXLMAIER adalah milik DRÄXLMAIER Group. Kandungan halaman Internet dilindungi oleh hak cipta.

Kandungan dari laman internet ini boleh diterbitkan semula hanya dengan memberi notis hak cipta yang berikut disertakan: “© Copyright 1999-2013 DRÄXLMAIER Group, Vilsbiburg, Germany All Rights Reserved.” Semua gambar, ujian, grafik, bunyi, animasi dan fail video dipaparkan pada Laman Internet, serta susun aturnya, tertakluk kepada perlindungan hak cipta dan undang-undang lain untuk melindungi harta intelek. Kandungan laman Internet ini tidak boleh disalin, diterbitkan, diubah atau digunakan untuk laman web lain untuk tujuan komersil. Tambahan pula, beberapa halaman Internet dari DRÄXLMAIER Group mengandungi gambar yang dilindungi oleh hak cipta pihak ketiga. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua tanda dagangan di laman web DRÄXLMAIER dilindungi oleh undang-undang tanda dagangan. Ini terpakai terutama untuk jenama DRÄXLMAIER, plat pengenalpastian, logo syarikat dan lambang

Khususnya, penyediaan laman Internet ini tidak memberikan atau membuat lesen kepada hak cipta, paten, jenama atau hak-hak lain. Kumpulan DRÄXLMAIER akan mengambil tindakan undang-undang terhadap apa-apa pelanggaran harta intelektualnya.