DRÄXLMAIER Group

Perlindungan
Privasi

I. Definsi 

Dasar Privasi ini menggunakan istilah yang digunakan dalam General Data Protection Regulation (GDPR).Istilah-istilah yang ditakrifkan dalam Perkara 4 GDPR, antara lain. Terma berikut, antara lain, digunakan dalam Dasar Privasi.

Data peribadi: Sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang tempatan yang dikenalpasti atau boleh dikenal pasti (selepas ini dirujuk sebagai "subjek data"); secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan persatuan dengan pengenalan seperti nama, nombor pengenalan, data lokasi, pengecam dalam talian atau satu atau lebih ciri khas yang merupakan ungkapan identiti fizikal, fisiologi, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial orang tempatan ini;

Pemprosesan: Apa-apa proses atau siri operasi yang berkaitan dengan data peribadi yang dilakukan dengan atau tanpa bantuan prosedur automatik, seperti pengumpulan, organisasi, penyisihan, penyimpanan, penyesuaian atau pengubahsuaian, membaca, membuat pertanyaan, menggunakan, pendedahan melalui penghantaran, penyebaran atau apa-apa bentuk peruntukan, sepadan atau menghubungkan, sekatan, penghapusan atau pemusnahan

Sekatan pemprosesan: penandaan data peribadi yang disimpan untuk menghadkan pemprosesan masa depan mereka

Pseudonymisation: pemprosesan data peribadi sedemikian rupa sehingga data peribadi tidak lagi boleh dikaitkan dengan subjek data khusus tanpa memerlukan maklumat tambahan, dengan syarat bahawa maklumat tambahan tersebut disimpan berasingan dan tertakluk kepada langkah-langkah teknikal dan organisasi untuk memastikan bahawa data peribadi tidak diberikan kepada orang tempatan yang dikenal pasti atau dikenali;

Pemproses: orang tempatan atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang memproses data peribadi bagi pihak pengawal

Pihak ketiga: undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau mana-mana badan selain dari subjek data, pengawal, pemproses dan orang yang diberi kuasa di bawah tanggungjawab langsung pengawal atau pemproses untuk memproses data peribadi;

Persetujuan: persetujuan secara sukarela, berpengetahuan dan tegas dari subjek data untuk kes tertentu dalam bentuk pernyataan atau tindakan afirmatif yang lain yang membuktikan bahawa dia menyetujui pemprosesan data peribadinya;

II. Nama dan butiran perhubungan 

Dasar Privasi ini terpakai kepada pemprosesan data oleh:

Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG (following "DRÄXLMAIER Group")
Landshuter Straße 100
84137 Vilsbiburg
Germany 

Telephone: +49 8741 47- 0
Fax: +49 8741 47-1940

Pegawai Perlindungan Data Korporat boleh dihubungi di alamat berikut

Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG
Landshuter Str. 100
84137 Vilsbiburg
privacy@draexlmaier.com

III. Pengumpulan dan pemprosesan data peribadi

Mengakses laman web

Apabila anda melawat laman web kami, maklumat berikut dikumpulkan oleh pelayan web kami secara lalai:

 • nama penyedia khidmat Internet anda
 • laman web yang anda lawati kami
 • halaman laman web kami yang anda lawati
 • jumlah data yang dipindahkan
 • alamat Protokol Internet (alamat IP)
 • tarikh dan tempoh lawatan

Data-data ini dikumpulkan, disimpan dan dinilai untuk tujuan statistik dan untuk memastikan keselamatan sistem. Data ini dikumpulkan tanpa nama dan disimpan secara berasingan daripada semua data peribadi. Mereka tidak digabungkan.

Menggunakan borang hubungan kami

Anda boleh menghubungi kami dengan cepat dan mudah melalui borang hubungan kami. Ini memerlukan alamat e-mel yang sah supaya kami dapat membalas permintaan anda. Anda juga boleh memberikan maklumat sukarela lagi. Pemprosesan data untuk tujuan menghubungi kami adalah selaras dengan Perkara 6, para. 1, ayat 1 (a) GDPR berdasarkan persetujuan sukarela anda.

Data peribadi yang dikumpulkan oleh kami untuk penggunaan borang hubungan akan dipadamkan secara automatik selepas selesai permintaan anda

GDPR berdasarkan persetujuan sukarela anda.

Data peribadi yang dikumpulkan oleh kami untuk penggunaan borang hubungan akan dipadamkan secara automatik selepas selesai permintaan anda.

IV. Cookies

Kumpulan DRÄXLMAIER menggunakan “Cookies” pada laman web individu untuk menjadikan perkhidmatan yang tersedia kepada anda lebih khusus. “Cookies” adalah fail teks kecil yang disimpan pada peranti anda melalui penyemak imbas yang anda gunakan.

“Cookies”  tidak membahayakan peranti anda dan tidak mengandungi virus, Trojans atau perisian berniat jahat yang lain. Maklumat disimpan dalam “Cookies”  yang berkaitan dengan peranti tertentu yang digunakan. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna bahawa kami akan mengetahui dengan segera identiti anda.

Kami menggunakan “Cookies”  untuk membuat penggunaan perkhidmatan kami lebih menyenangkan untuk anda. Sebagai contoh, kami menggunakan sesi “Cookies”   untuk mengetahui bahawa anda telah melawat halaman individu di laman web kami.

Ini akan dipadam secara automatik selepas meninggalkan halaman kami. Di samping itu, untuk meningkatkan kebolehgunaan, kami juga menggunakan “Cookies”  sementara yang disimpan pada peranti anda untuk tempoh masa tertentu. Sekiranya anda melawat laman web kami sekali lagi untuk memanfaatkan perkhidmatan kami, ia secara automatik akan mengakui bahawa anda telah melawat kami sebelum dan input dan tetapan yang anda buat supaya anda tidak perlu memasukinya lagi.

Kami juga menggunakan “Cookies”   untuk mencatat statistik penggunaan laman web kami dan untuk menilainya untuk tujuan mengoptimumkan perkhidmatan kami. “Cookies”  ini membolehkan kami mengenali anad secara automatik bahawa anda telah melawat kami sebelumnya. “Cookies”   ini akan dipadamkan secara automatik selepas tempoh masa yang ditetapkan.

Data yang diproses oleh “Cookies”   dikehendaki bagi maksud yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sah kami serta pihak ketiga mengikut Perkara 6, ayat 1, ayat 1 (f) GDPR. Kebanyakan pelayar menerima “Cookies”  secara automatik.

Bagaimanapun, anda boleh mengkonfigurasi penyemak imbas anda supaya tiada “Cookies”  disimpan pada komputer anda atau petunjuk muncul sebelum “Cookies”   baru dibuat. Walau bagaimanapun, melumpuhkan “Cookies”   sepenuhnya mungkin bermakna bahawa anda tidak boleh menggunakan semua ciri laman web kami.

V. Penggunaan dan pendedahan data peribadi dan peruntukan 

Semua data peribadi yang timbul daripada perkhidmatan internet langsung dikumpulkan, diproses dan digunakan selaras dengan peraturan yang terpakai untuk perlindungan data peribadi, hanya untuk tujuan melaksanakan kontrak dan melindungi kepentingan perniagaan yang sah dari segi nasihat dan sokongan pelanggan kami dan reka bentuk produk berasaskan keperluan. DRÄXLMAIER Group tidak akan menjual atau memasarkan data peribadi anda kepada pihak ketiga.

VI. Pautan ke laman web lain

Laman web DRÄXLMAIER Group mengandungi pautan ke laman web lain. Pembekal mereka bertanggungjawab secara eksklusif untuk prinsip perlindungan data atau kandungan halaman yang dipautkan.

VII. Alat luaran

Matomo

Kami menggunakan perisian sumber terbuka Matomo untuk analisis dan penilaian statistik penggunaan laman web. “Cookies” digunakan untuk tujuan ini. Maklumat yang dihasilkan oleh “Cookies”  tentang penggunaan laman web ini dihantar ke pelayan kami dan diringkaskan dalam profil penggunaan palsu. Maklumat ini digunakan untuk menilai penggunaan laman web dan untuk membolehkan reka bentuk berasaskan keperluan laman web kami. Maklumat ini tidak akan dihantar kepada pihak ketiga.

Alamat IP anda tidak akan dikaitkan dengan mana-mana data lain. Alamat IP tidak dikenali, bermakna tiada penyerahan mungkin (IP masking). Maklumat tentang lawatan anda ke laman web ini sedang dikumpulkan oleh analisis web Matomo. Klik here untuk menghentikan maklumat yang dikumpulkan mengenai lawatan anda.

Pemalam media sosial 

Kami tidak menggunakan pemalam dari platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube atau Instagram di laman web kami

VIII. Keselamatan 

Kumpulan DRÄXLMAIER menggunakan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi untuk melindungi data yang anda sediakan kepada Kumpulan DRÄXLMAIER daripada manipulasi, kehilangan, pemusnahan atau akses yang tidak sengaja atau disengajakan oleh orang yang tidak dibenarkan. Langkah-langkah keselamatan kami terus ditingkatkan sejajar dengan perkembangan teknologi

IX. Hak subjek data

Menurut Artikel 12 et seq. Peraturan Perlindungan Data Umum EU (GDPR), setiap subjek data mempunyai hak untuk

 • Pengesahan
 • Maklumat
 • Pembetulan
 • Pemadaman
 • Sekatan
 • Kemudahalihan data
 • Bantahan
 • Pengeluaran kebenaran selaras dengan peraturan perlindungan data

Untuk melaksanakan hak-hak ini, subjek data boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data DRÄXLMAIER Group pada bila-bila masa.

X. Dasar perundangan pemprosesan data 

Dasar hukum untuk memproses data pribadi adalah Pasal 6 I (a) GDPR untuk diproses dengan persetujuan, Pasal 6 I (b) GDPR untuk diproses untuk pelaksanaan kontrak, dan Pasal 6 I (c) GDPR untuk diproses untuk memenuhi undang-undang keperluan. Dalam kes-kes yang luar biasa, pemprosesan juga boleh dilakukan berdasarkan Perkara 6 I (d) GDPR untuk perlindungan kepentingan , dan juga mengikut Pasal 6 I (e) GDPR untuk pelaksanaan tugas yang ada dalam kepentingan awam dan telah diamanahkan kepada pengawal

XI. Kesahan dan perubahan kepada Dasar Privasi ini 

Dasar Privasi ini adalah terkini dan sah sehingga Mei 2018.

 

Cookie Policy of my.draexlmaier.com

This document informs Users about the technologies that help this Website to achieve the purposes described below. Such technologies allow the Owner to access and store information (for example by using a Cookie) or use resources (for example by running a script) on a User’s device as they interact with this Website.

For simplicity, all such technologies are defined as "Trackers" within this document – unless there is a reason to differentiate.
For example, while Cookies can be used on both web and mobile browsers, it would be inaccurate to talk about Cookies in the context of mobile apps as they are a browser-based Tracker. For this reason, within this document, the term Cookies is only used where it is specifically meant to indicate that particular type of Tracker.

Some of the purposes for which Trackers are used may also require the User's consent. Whenever consent is given, it can be freely withdrawn at any time following the instructions provided in this document.

This Website uses Trackers managed directly by the Owner (so-called “first-party” Trackers) and Trackers that enable services provided by a third-party (so-called “third-party” Trackers). Unless otherwise specified within this document, third-party providers may access the Trackers managed by them.
The validity and expiration periods of Cookies and other similar Trackers may vary depending on the lifetime set by the Owner or the relevant provider. Some of them expire upon termination of the User’s browsing session.
In addition to what’s specified in the descriptions within each of the categories below, Users may find more precise and updated information regarding lifetime specification as well as any other relevant information – such as the presence of other Trackers - in the linked privacy policies of the respective third-party providers or by contacting the Owner.

Activities strictly necessary for the operation of this Website and delivery of the Service

This Website uses so-called “technical” Cookies and other similar Trackers to carry out activities that are strictly necessary for the operation or delivery of the Service.

Other activities involving the use of Trackers

Measurement

This Website uses Trackers to measure traffic and analyze User behavior with the goal of improving the Service.

 • Analytics

  The services contained in this section enable the Owner to monitor and analyze web traffic and can be used to keep track of User behavior.

  Google Analytics Advertising Reporting Features (Google Ireland Limited)

  Google Analytics on this Website has Advertising Reporting Features activated, which collects additional information from the DoubleClick cookie (web activity) and from device advertising IDs (app activity). It allows the Owner to analyze specific behavior and interests Data (traffic Data and Users' ads interaction Data) and, if enabled, demographic Data (information about the age and gender).

   

  Users can opt out of Google's use of cookies by visiting Google's Ads Settings.

  Personal Data processed: Cookies, unique device identifiers for advertising (Google Advertiser ID or IDFA, for example) and various types of Data as specified in the privacy policy of the service.

  Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

  Google Analytics Demographics and Interests reports (Google Ireland Limited)

  Google Analytics Demographics and Interests reports is a Google Advertising Reporting feature that makes available demographic and interests Data inside Google Analytics for this Website (demographics means age and gender Data).

   

  Users can opt out of Google's use of cookies by visiting Google's Ads Settings.

  Personal Data processed: Cookies and unique device identifiers for advertising (Google Advertiser ID or IDFA, for example).

  Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

  Google Ads conversion tracking (Google Ireland Limited)

  Google Ads conversion tracking is an analytics service provided by Google Ireland Limited that connects data from the Google Ads advertising network with actions performed on this Website.

  Personal Data processed: Cookies and Usage Data.

  Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

 • Anonymized analytics services

  The services contained in this section allow the Owner, through the use of third-party Trackers, to collect and manage analytics in an anonymized form.

  Google Analytics with anonymized IP (Google Ireland Limited)

  Google Analytics is a web analysis service provided by Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this Website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
  Google may use the Data collected to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.
  This integration of Google Analytics anonymizes your IP address. It works by shortening Users' IP addresses within member states of the European Union or in other contracting states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the complete IP address be sent to a Google server and shortened within the US.

  Personal Data processed: Cookies and Usage Data.

  Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

Targeting & Advertising

This Website uses Trackers to deliver personalized marketing content based on User behavior and to operate, serve and track ads.

 • Advertising

  This type of service allows User Data to be utilized for advertising communication purposes. These communications are displayed in the form of banners and other advertisements on this Website, possibly based on User interests.
  This does not mean that all Personal Data are used for this purpose. Information and conditions of use are shown below.
  Some of the services listed below may use Cookies or other Identifiers to identify Users or they may use the behavioral retargeting technique, i.e. displaying ads tailored to the User’s interests and behavior, including those detected outside this Website. For more information, please check the privacy policies of the relevant services.
  In addition to any opt-out feature offered by any of the services below, Users may opt out by visiting the Network Advertising Initiative opt-out page.

  Users may also opt-out of certain advertising features through applicable device settings, such as the device advertising settings for mobile phones or ads settings in general.

  Google Ads Similar audiences (Google Ireland Limited)

  Similar audiences is an advertising and behavioral targeting service provided by Google Ireland Limited that uses Data from Google Ads Remarketing in order to display ads to Users with similar behavior to Users who are already on the remarketing list due to their past use of this Website.
  On the basis of this Data, personalized ads will be shown to Users suggested by Google Ads Similar audiences.

   

  Users who don't want to be included in Similar audiences can opt out and disable the use of advertising cookies by going to: Google Ad Settings.

  Personal Data processed: Cookies and Usage Data.

  Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

 • Remarketing and behavioral targeting

  This type of service allows this Website and its partners to inform, optimize and serve advertising based on past use of this Website by the User.
  This activity is facilitated by tracking Usage Data and by using Trackers to collect information which is then transferred to the partners that manage the remarketing and behavioral targeting activity.
  Some services offer a remarketing option based on email address lists.
  In addition to any opt-out feature provided by any of the services below, Users may opt out by visiting the Network Advertising Initiative opt-out page.

  Users may also opt-out of certain advertising features through applicable device settings, such as the device advertising settings for mobile phones or ads settings in general.

  Google Signals (Google Ireland Limited)

  This Website uses Google Signals, a feature of Google Analytics, which will associate the visitation information that it collects from this Website with Google information from accounts of signed-in Google-account users who have consented to this association for the purpose of ads personalization. This Google information may include User location, search history, YouTube history and Data from sites that partner with Google – and is used to provide aggregated and anonymized insights into Users' cross device behaviors.

   

  If a User falls under the described association, they may access and/or delete such Data via My Activity provided by Google.

  Personal Data processed: Cookies and Usage Data.

  Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

  Remarketing with Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Remarketing with Google Analytics is a remarketing and behavioral targeting service provided by Google Ireland Limited that connects the tracking activity performed by Google Analytics and its Cookies with the Google Ads advertising network and the Doubleclick Cookie.

  Personal Data processed: Cookies and Usage Data.

  Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

  Google Ads Remarketing (Google Ireland Limited)

  Google Ads Remarketing is a remarketing and behavioral targeting service provided by Google Ireland Limited that connects the activity of this Website with the Google Ads advertising network and the DoubleClick Cookie.

   

  Users can opt out of Google's use of cookies for ads personalization by visiting Google's Ads Settings.

  Personal Data processed: Cookies and Usage Data.

  Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

How to manage preferences and provide or withdraw consent

There are various ways to manage Tracker related preferences and to provide and withdraw consent, where relevant:

Users can manage preferences related to Trackers from directly within their own device settings, for example, by preventing the use or storage of Trackers.

Additionally, whenever the use of Trackers is based on consent, Users can provide or withdraw such consent by setting their preferences within the cookie notice or by updating such preferences accordingly via the relevant consent-preferences widget, if available.

It is also possible, via relevant browser or device features, to delete previously stored Trackers, including those used to remember the User’s initial consent.

Other Trackers in the browser’s local memory may be cleared by deleting the browsing history.

With regard to any third-party Trackers, Users can manage their preferences and withdraw their consent via the related opt-out link (where provided), by using the means indicated in the third party's privacy policy, or by contacting the third party.

Locating Tracker Settings

Users can, for example, find information about how to manage Cookies in the most commonly used browsers at the following addresses:

Users may also manage certain categories of Trackers used on mobile apps by opting out through relevant device settings, such as the device advertising settings for mobile devices, or tracking settings in general (Users may open the device settings, view and look for the relevant setting).

Advertising industry specific opt-outs

Notwithstanding the above, Users may follow the instructions provided by YourOnlineChoices (EU), the Network Advertising Initiative (US) and the Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) or other similar services. Such initiatives allow Users to select their tracking preferences for most of the advertising tools. The Owner thus recommends that Users make use of these resources in addition to the information provided in this document.

The Digital Advertising Alliance offers an application called AppChoices that helps Users to control interest-based advertising on mobile apps.

Owner and Data Controller

Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG
Landshuter Str. 100
84137 Vilsbiburg
GERMANY

Phone: +49 8741 47- 0
Telefax: +49 8741 47-1940
privacy@draexlmaier.com
Internet: www.draexlmaier.com

Pendaftaran komersial: Amtsgericht Landshut registry court HRA 7567

Nombor pengenalan cukai jualan: DE 161 858 581

Rakan kongsi secara peribadi yang bertanggungjawab: Fritz Dräxlmaier Beteiligungsgesellschaft mbH

Pengarah: Fritz Dräxlmaier, Franz Haslinger
Pendaftaran komersial: Amtsgericht Landshut registry court HRB 3553

Bertanggungjawab untuk kandungan:
Olivier Dubois
Head of Marketing & Corporate Communications

Phone: +49 8741 47-4747

Owner contact email: privacy@draexlmaier.com

Since the use of third-party Trackers through this Website cannot be fully controlled by the Owner, any specific references to third-party Trackers are to be considered indicative. In order to obtain complete information, Users are kindly requested to consult the privacy policies of the respective third-party services listed in this document.

Given the objective complexity surrounding tracking technologies, Users are encouraged to contact the Owner should they wish to receive any further information on the use of such technologies by this Website.

Definitions and legal references

Personal Data (or Data)

Any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal identification number — allows for the identification or identifiability of a natural person.

Usage Data

Information collected automatically through this Website (or third-party services employed in this Website), which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the Users who use this Website, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, the method utilized to submit the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server's answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time details per visit (e.g., the time spent on each page within the Application) and the details about the path followed within the Application with special reference to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating system and/or the User's IT environment.

User

The individual using this Website who, unless otherwise specified, coincides with the Data Subject.

Data Subject

The natural person to whom the Personal Data refers.

Data Processor (or Data Supervisor)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which processes Personal Data on behalf of the Controller, as described in this privacy policy.

Data Controller (or Owner)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of Personal Data, including the security measures concerning the operation and use of this Website. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this Website.

This Website (or this Application)

The means by which the Personal Data of the User is collected and processed.

Service

The service provided by this Website as described in the relative terms (if available) and on this site/application.

European Union (or EU)

Unless otherwise specified, all references made within this document to the European Union include all current member states to the European Union and the European Economic Area.

Cookie

Cookies are Trackers consisting of small sets of data stored in the User's browser.

Tracker

Tracker indicates any technology - e.g Cookies, unique identifiers, web beacons, embedded scripts, e-tags and fingerprinting - that enables the tracking of Users, for example by accessing or storing information on the User’s device.


Legal information

This privacy statement has been prepared based on provisions of multiple legislations, including Art. 13/14 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

This privacy policy relates solely to this Website, if not stated otherwise within this document.

Latest update: July 16, 2020

iubenda hosts this content and only collects the Personal Data strictly necessary for it to be provided.

Piwik-Deaktivierungs-Cookie

 

Penyataan persetujuan untuk pemprosesan data

Saya bersetuju bahawa semua data saya yang dihantar boleh disimpan dan diproses dalam sistem aplikasi DRÄXLMAIER Group untuk tujuan mengendalikan proses permohonan. Data saya tidak akan digunakan untuk tujuan lain atau diserahkan kepada pihak ketiga di luar Kumpulan DRÄXLMAIER. Data peribadi saya akan disimpan mengikut “Federal Data Protection Act“ (BDSG)  dan diproses oleh orang yang terlibat dalam proses permohonan. Data peribadi akan dihapuskan atau dibuat tanpa nama 6 bulan selepas proses permohonan selesai.

Pengisytiharan persetujuan boleh dibatalkan pada bila-bila masa secara keseluruhannya atau sebahagiannya berkuat kuasa untuk masa depan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi pasukan eRecruiting kami.